Κλασικά και αφαιρετικά γλυπτά

Κλασικά γλυπτά με αναπαραστάσεις από τη φύση (π.χ. αμπέλι, ελιά, κορμός, λουλούδια), αντίγραφα της Αρχαιοελληνικής εποχής, οικόσημα, επιγραφές, σύμβολα, καθώς και αφαιρετικά γλυπτά διαφόρων ειδών.