Αρχιτεκτονική παρέμβαση

Επένδυση οικίας, είσοδοι / πορτόνια, δάπεδα (τρόπος στρώσης πέτρας παραδοσιακός / ακανόνιστος / κλασικός / σύγχρονος), σκάλες, σιντριβάνια, πέτρινα σπίτια.

Κατοικίες

Κατασκευές

Είσοδοι - πορτόνια

Δάπεδα

Σκάλες